Özgeçmİş

Ana Sayfa / Özgeçmiş
Prof. Dr. Süleyman L. DİNÇER

 

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı ve Soyadı                            : Süleyman L. DİNÇER
Doğum Tarihi                            : Anamur 1962
Tabiyeti                                    : T.C.
Medeni Hali                               : Evli
E-Mail                                       :suleymandincer@kemikiliginakli.org.tr
Çalıştığı Kurum                          : Özel Şişli Kolan International Hospital, İstanbul

 

ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞİ

İlkokul                                      : Atatürk İlkokulu Anamur 1973
Lise                                          : Ankara Kurtuluş Lisesi 1979
Üniversite                                 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temmuz 1986

 

AKADEMİK YÜKSELMELER

Ekim   1997                              : İç Hastalıkları  Doçentliği          
Şubat 2001                               :  Hematoloji Şef Muavinliği
Ekim 2001                                : Ulusal Doku Bilgi Bankası Ve Kemik  İliği Nakli      Direktörlüğü
Nisan 2009                               : Hematoloji   Professorluğu

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL KOMİSYONLAR

Ocak 2000-2004                     :S.B.Ted.Hizm.Gen.Müd..Kan ve Kan Ürünleri Bilimsel Danışma Komisyonu üyesi
Ocak 2000-2004                     :T.C. S.B.Ulusal Kan  Danışma kurulu Üyeliği
Haziran  2000-2004                :T.C. S.B.Kan Bankacılığı Eğitim Komisyonu Üyeliği
Ağustos 2000-2004                 :Aferez ve Fotoferez Danışma kurulu Üyeliği
Ekim 2000-2001                     :Tanı ve Tedavi Protokolleri Hematoloji komisyon Bşk
Ekim 2001-2005                     :Ulusal Doku Bilgi Bankası ve Kemik İliği Nakli Ünitesi   Direktörlüğü          
Aralık2001-2004                     :Kemik İlği Nakli Bilim Kurulu Üyeliği ve Bilim Kurulu Başkanlığı
Aralık 2001-2004                    :İlaç Ecz Genel Müd. Hem-Onk Bilim kurulu Üyeliği
2002 -                                   : Bakü Merkezi Klinika Kemik İliği Nakli ve Hastalıkları Bölüm Başkanlığı

Ocak 2003-2004                    : Kordon Kanı Bankası Danışma kurulu ve Yönetmelik Yazma Komisyonu
Kasım 2004                           :T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) ile işbirliği başlanması
Kasım 2006                           :T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA )  Başkanlık sağlık danışmanlığı
Nisan 2006                            :Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji Kliniği Şef Vekili
2010  -                                 : DEIK Sağlık Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi
2010 -                                  : Hematoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

YABANCI DİL                       : İngilizce

 


ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR

American Society Of Hematology
Türk Hematoloji Derneği
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu Birliği
Türk Aferez Derneği
Avrasya Kemik iliği Nakli birliği

 

YURTDIŞI BİLİMSEL AKTİVİTE

1.  :   1 Temmuz - 1 Eylül 1995 tarihleri arasında Texas Üniversitesi MD ANDERSONCancer Merkezi Hematoloji Kliniği Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesinde Kemikİliği Transplantasyonu ile İmmünoloji Laboratuvarı ve Transfüzyon merkezindeFlow Cytometry yöntemi ile Hematopoietic hücrelerde İmmun tiplendirme konusundaçalışmıştır.

2. :  15 Temmuz-15 Ekim 1999 tarihleri arasında California Universitesi Sacremento Kan Bankası Kan Ürünlerinin Standardizasyonu ve kalitesi kök hücre toplanması konusunda ( Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek ) çalışmıştır. 

3. :  Azerbeycan Sağlık Bakanlığı, Merkezi Klinika Hastanesi Kemik İliği Transplantasyonu ve Hematoloji, Onkoloji Merkezi’nin Kurulması;Azerbeycan, Bakü, 2002. Doktor ve sağlık personeli eğitimi 3 ay
4. :  Azerbeycan Sağlık Bakanlığı, Merkezi Klinika Hastanesi Kemik İliği Transplantasyonu ve Hematoloji, Onkoloji Merkezi’nin Avrupa Kemik İliği Birliği’ne Kabulünün Sağlanması, 2002.
5. :  Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Sempozyumu’nun Düzenlenmesi. Azerbeycan, Bakü, 2003.
6.:   Azerbeycan Sağlık Bakanlığı, Merkezi Klinika Hastanesi Kemik İliği Transplantasyonu ve Hematoloji, Onkoloji Merkezi’nde İlk Kemik İliği Trasplantasyonunun (Allogeneik KİT) Uygulanması.Azerbeycan, Bakü, Eylül-Ekim, 2003.
7. :  Azerbeycan Sağlık Bakanlığı, Merkezi Klinika Hastanesi  Kan Bankasının kurulması 2001-2002

8. :  Azerbeycan Sağlık Bakanlığı, Merkezi Klinika Hastanesi kan Bankasının Regional Kan Bankasına Dönüştürülme işlemi. Doktor ve sağlık personeli eğitimi 3 ay 2001
9. :  Kırgizistan Ulusal Hematoloji Enstitüsünde kemik İliği Transplantasyon Merkezinin Kurulması ve yapılandırması. Doktor ve sağlık personeli eğitimi 3 ay  2005

10.: Kırgizistanda 1-5 temmuz 2004 tarihleri arasında Uluslararası Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu düzenlenmesi

11.: Bosna Hersekte Acil Dahiliye , Cerrahi Yoğun bakımın yeniden yapılandırılması ve Ameliyathane kurulması. 2007

12.: Mogolistan da  Kan bankası ve Aferez merkezi kurulması. 2008

13.: Azarbaycan Ulusal Talasemi merkezinin Kemşk iliği nakli eğitimi ve kurulması (Devam ediyor) 2007-2008

14.: Mayıs 2007 Kırgızistanda ilk kök hücre toplanması

15.: Haziran 2007 Kırgızistanda ilk Kemik iliği Nakli yapılması

16.: Özbekistan Kemik iliği nakli merkezi kurulması. 2007-2008

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL PROJELER ve GÖREVLER

 

1.T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA )-Bayındır Hastanesinin Ortak Düzenlediği TİKA-Bayındır Avrasya Tıp Günlerinin Düzenlenmesi kurul üyeliği

2.Avrasya Kemik İliği Nakli Birliğinin Başkanlığı 

3. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ve Kırgız Hematoloji Enstitüsünün Davetlisi olarak Kemik İliği Nakli Kursu            2004 Bişkek

4. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ve Kırgız Hematoloji Enstitüsünün Davetlisi olarak Kemik İliği Nakli Kursu            2005 Bişkek  (iki defa)

5. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ve Kırgız Hematoloji Enstitüsünün Davetlisi olarak Kemik İliği Nakli Kursu            2006 Bişkek

6.Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Hematoloji Enstitüsünün Davetlisi Olarak Kemik İliği Nakli Kursu. 2007 ,Taşkent Özbekistan

7. Avrasya Kemik İliği Nakli Birliği Başkanlığı

 

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

 1. XXth International Congress of Internal Medicine, Stockholm Sweeden . June    17- 21 ,1990. (Bir bildiri İle)
  2. Annual Meeting European Society of Human Genetics, July 13-16 Leuven-         Belgium 1991 (Bir bildiri ile)
  3. Clevland Sağlık Vakfı, T.C. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Semineri            Ankara, 16-23 Haziran 1993.
  4  Uluslararası Fizyolojide Eser Elementler Sempozyumu Antalya 9-11         Kasım 1993.
  5. Uluslararası Differansiasyon ve Differansiasyon Tedavisi-Normal ve Lösemik      Hücre Biyolojisi Ankara, 30 Ağustos - 3 Eylül 1994.
  6. Uluslararası Hematoloji Kongresi 3-8 Eylül 1995 İstanbul.
  7  İnternational Mediterian Club. Eylül 1995, Ürgüp.
  8  İnternational Free Radicals in Health and Disease, 6-10 Eylül 1995 İstanbul.
  9.  1.Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi. 3-4 Mayıs 1996.
  10. Fizyopatoloji kongresi ,Lahti Finland 1998.
  11. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi  5-9 Haziran 1999.
  12. İTP  de Tedavi  Yönetimi. 3 Aralık 1999, Cornell University  Medical Kolej                    USA.
  13. AABB Teknik Manuelin Değiştirilmesi . 11 Ağustos 1999 Sacramento,       CA,USA
  14. NAT Testi . 6 Ekim 1999, sacramento ,Ca,USA.
  15. Transfüzyon Reaksiyonları . AABB Konferansı , 8 Eylül 1999. Sacramento, Ca,USA.
  16. 41. American Society of Hematology  Congress 4-9 December 1999, New    Orleans ,USA.
  17. Europaen Bone Marrow Tranplantation Kongresi  ,March 2000.
  18. 42. American Society of hematology   Congress , December 2000, Sanfrancisco ,USA.
  19. Europaen Bone Marrow Tranplantation Kongresi  ,March 2001.
  20. American Society Congress  2002, Philadelphia ,USA.
  21. Europaen Bone Marrow Tranplantation Kongresi  ,March 2002
  22. Europaen Bone Marrow Tranplantation Kongresi ,İstanbul  July 2003
  24. American Society of hematology   Congress , December 2001, NewOrleans USA
  25  American Society of hematology   Congress , December 2002  Ph ,USA.
  26. American Society of hematology   Congress , December 2006, Orlando ,USA.
  27. American Society of hematology   Congress , December 2007, FL ,USA.
  28. Europaen Bone Marrow Tranplantation Kongresi Floransa Mart- Nisan 2008
 2. 29. ULUSLAR ARASI TİKA-Bayındır Avrasya Tıp Günleri . Kemik iliği Nakli Tedavileri. Düzenleme kurulu üyesi İstanbul kasım 2006
  30. ULUSLAR ARASI TİKA-Bayındır Avrasya Tıp Günleri Düzenleme kurulu üyesi  Kardiyoloji ve KVC gelişmeler Aralık 2007
  31. ULUSLAR ARASI TİKA-Bayındır Avrasya Tıp Günleri . Kök Hücre Tedavileri. Ankara Mayıs 2008.
  32. İSCT Kongresi 2008 Miami  mayıs 2008
  33. American Society of Hematology Congress, December 2014, San Francisco, USA
  34. American Society of Hematology Congress, December 2015, Orlando, USA

KATILDIĞI ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

 1. Ekokardiografi - Elektrokardiografi Kursu, Ankara Üniversitesi        Tıp      Fakültesi, Ankara 15-17 Mayıs 1986.
 2. 6. Mezuniyet Sonrası Kardiyoloji Kursu, Türk Kardiyoloji Derneği,    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 7-9 Mayıs 1987.
 3. İkinci Çinko Sempozyumu ve Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara    21-25 Kasım 1988 (İki bildiri ile)
 4. 9. Mezuniyet Sonrası Kardiyoloji Kursu, Türk Kardiyoloji Derneği,    Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 5-6 Nisan 1990.
 5. 2. Thalassemia Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,       Ankara, 9-10    Ekim 1991
 6. İç Hastalıklarında yenilikler Semineri, Ankara Tabip Odası,    Ankara, 12-19 Ocak   1992.
 7. 1. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara 12-13 Kasım 1992.
 8. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal Fizyoloji Kongresi,         Antalya 9-13 Kasım    1993.
 9. Ulusal Diabet Kongresi, İzmir, 4-7 Mayıs 1994.
 10. Bronşial Astma ve Tedavide Yenilikler Kursu, Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 13 Mayıs  1994.  
 11. XVII. Ulusal Endokrinoloji Kongresi, Ankara, 16-17 Haziran 1994.
 12. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İzmir, 25-29 Ekim 1994.
 13. 13.Hematolojik Morfoloji Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Anabilim Dalı Ankara-1995 ve  Hematolojik Morfoloji Kursu
 14. Ulusal Hematoloji Kongresi 1996 ve Hematolojik Morfoloji Kursu
 15. Ulusal Hematoloji Kongresi 1997 ve Hematolojik Morfoloji Kursu
 16. Ulusal Hematoloji Kongresi 1998 ve Hematolojik Morfoloji Kursu.
 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 1999 ve Hematolojik Morfoloji Kursu.
 18. Febril Nötropeni  Sempozyumu 25-27 Mart 2000 Ankara.
 19. Ulusal Hematoloji Kongresi 2000
 20. Ulusal Hematoloji Kongresi 2001
 21. Ulusal Hematoloji Kongresi 2002
 22. Febril Nötropeni Kongrasi 2003
 23. Ulusal Hematoloji Kongresi 2003
 24. Ulusal Hematoloji Kongresi 2004
 25. Ulusal Hematoloji Kongresi 2005
 26. Ulusal Hematoloji Kongresi 2006
 27. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresinde. 1-4 mayıs 2008 Oturum Başkanlığı

VERDİĞİ DERSLER , KONUŞMALAR ve KONFERANSLAR
1. S.B. Kan Bankacılığı eğitim kursu ve koordinatörlüğü
6 aylık pratisyen hekimlere yönelik eğitim kursu
2. Konuşmacı: Süleyman Dinçer
‘’Kan Ürünlerinde Kalitenin Önemi’ (Açılış Konferansı)
Kan Ürünlerinde Kalite Sempozyumu,
Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2002,
Düzenleme Kurulu Başkanlığı,
İki Oturum Başkanlığı Görevi.

3. Konuşmacı: Süleyman Dinçer
‘’Kemik İliği Naklinde Donör Seçme Kriterleri’’
Mersin Tıp Fakültesi, KİT,
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etkinlikleri, 2002.

4. Konuşmacı: Süleyman Dinçer
‘’Kemik İliği Nakli Ve Aferezis’’
Azerbeycan Tıp Üniversitesi
Ekim 2002.

5. Konuşmacı: Süleyman Dinçer
‘’Kan Ürünlerinde Fiyatlandırma’’
Ulusal Hemofili Kongresi,
Çukurova Üniversitesi, Adana, 2002.
6. Doku ve Organ Naklinde Aferezis’’
Oturum Başkanlığı,
Hemaferez Kongresi,
İstanbul, 2003. 7. Konuşmacı: Süleyman Dinçer

‘’Güvenli Kan ve Kan Ürünleri’’
Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Sempozyumu
Azerbeycan, Bakü, 2003.

8   Konuşmacı: Süleyman Dinçer
‘’Aferezde Donör Seçme Kriterleri’’
Ulusal Aferez Kursu,
Eskişehir, 2002.
9    Konuşmacı: Süleyman Dinçer
Sağlık Bakanlığı Kan Merkezleri Uygulamaları Eğitim Programı Çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Görevlendirilme ile;
‘’Kan Bankacılığında Donör Seçme Kriterleri’’,
‘’Kan Güvenliği’’,
‘’Kan Komponentleri ve Kullanım Endikasyonları’’,
‘’Kan ve Kan Ürünlerinin Taşınma ve Saklanması’’
Samsun, Mardin, Urfa ve İzmir, 2002-2003.

10. 1. ve 2. Çukurova Tıp Günleri Oturum Başkanlığı 2005-2006
11. 3. Çukurova Tıp günlerinde Destek tedavileri konulu konuşma yapılmıştır. 2007
12. Azarbaycan Sağlık Bakanlığı Azarbaycan Hematoloji Enstitüsünde  Kemik İliği Nakli konulu Konferans düzenleme kurulu başkanı 2002
13. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Kırgızistan Hematoloji Enstitüsü Ve TİKA işbirliği ile Kemik İliği Nakli Sempozyumları  2004-2005-2006. Düzenleme kurulu eş başkanlığı
14. Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Konferans : Kemik İliği Nakli 2008

ÖNCEDEN GÖREV ALDIĞI   KURULUŞLAR
1.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü Aferez Danışma Kurulu.
2.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü Kan Ürünleri  Danışma Kurulu.
3.Sağlık Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Kan Bankası Personeline  verilen eğitim  programı çerçevesinde 5 kişilik eğitim komisyonunda eğitici öğretim üyesi , Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve yürütücüsü.
4. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü Tanı ve Tedavi  Protokolu hazirlama komisyonu         
5. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü Kan Bankacılığı Rehber  Hazırlama Komisyonu.
6. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü Kan Ürünleri fiyatlandırma komisyonu.

 

ALDIĞI ULUSLARASI ÖDÜLLER

 

1. AZARBAYCAN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEŞEKKÜR BERATLARI

2.KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ TEŞEKKÜR BERATI
         Kurulan Kemik iliği Nakli Merkezi için
3. BOSNA HERSEK FAHRİ HEMŞERİLİK BERATI
         Sağlık alanında yaptığı Katkılardan dolayı